בעמוד זה מוצגים העדכונים מדף הפייסבוק של האתר. העדכונים כוללים חדשות, מחקרים וחידושים בתחום החירום מהארץ ומהעולם.
(טעינת החדשות עשוייה לקחת מספר שניות)

דף הפייסבוק של אתר אסונות   ספריית החירום הלאומית   ערוץ המסמכים של אתר אסונות