תופעה גיאולוגית וגיאומורפולוגית המתארת תנועת קרקע לאורך מדרון, בשיפועים שונים. הגלישות מתרחשות כאשר יציבות המדרון מתערערת ממגוון סיבות (גשם רב, רעידת אדמה, שחיקה, התפרצות וולקנית, העלאת המסה שמועמסת על המדרון, היחלשות לאורך זמן ועוד). הגלישות יכולות להיות איטיות או מהירות, מהירות אשר תלוייה לרוב בשיפוע המדרון. הכוח העיקרי המניע את גלישת הקרקע הוא כוח המשיכה.

דף הפייסבוק של אתר אסונות   ספריית החירום הלאומית   ערוץ המסמכים של אתר אסונות