טרור שונה מכל אסון טבעי או מכל אירוע מעשה ידי אדם אחר. ההגדרה הנפוצה לטרור היא פעילות אלימה במטרה ליצור פחד ואימה (טרור) ונובעות ממניעים דתיים, פוליטיים או אידאולוגיים ומופנה בכוונת מכוון כלפי אוכלוסיה אזרחית. לרוב, התקפות הטרור יבוצעו כך שההשפעה הפיסכולוגית שלהם תהיה גדולה וממושכת, כמו התקפה על ילדים או סמלים לאומיים וזאת בבמטרה לערער את יסודות המדינה והממשל להם הטרוריסטים מתנגדים. הטרוריסטים יכולים להשתמש בנשק קונבנציונלי או לא קונבנציונלי (ביולוגי, כימי או גרעיני).

דף הפייסבוק של אתר אסונות   ספריית החירום הלאומית   ערוץ המסמכים של אתר אסונות