לאחר מלחמת המפרץ הראשונה עודכנו תקנות ההתגוננות האזרחית כך שכל דירה חדשה הנבנית חייבת לכלול גם מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) צמוד.

בבתים רבים בישראל בוצעו שינויים ותוספות על הממ"ד, דוגמת התקנת מזגן והחלפת או הסרת הדלת. חשוב להבין כי שינויים אלה פוגעים ברמת ההגנה אותה הממ"ד יכול לספק והורסים את יכולת האטימות שלו.

לממ"ד ישנו תפקיד חשוב נוסף והוא בהגנה עלינו מפני רעידות אדמה, מעבר להגנה אותה הוא מספק בתרחישי מלחמה. אופן בניית הממ"דים מספק לבניינים חוזק ועמידות נוספים מפני רעידות אדמה. במידה ולא ניתן להספיק לצאת מהמבנה בזמן רעידת אדמה יש להיכנס לממ"ד או הממ"ק.

על מנת לשמור על כשירות הממ"ד יש לדאוג לתחזוקה קבועה שלו בשגרה:

 1. שמן את צירי הדלתות והחלונות אחת לשנה
 2. מנע החלדת פרטי מסגרות  (דלתות, חלונות, פתחי מילוט וצינורות אוורור) על ידי צביעתם על פי הצורך
 3. ודא סגירתם התקינה של פרטי מסגרות (דלתות, חלונות ופתחי מילוט) אחת לשנה
 4. החלף את גומיות האיטום בפרטי מסגרות (דלתות, פתחי מילוט וצינורות אוורור) אחת לשלוש שנים או מוקדם יותר על פי הצורך
 5. ודא שהמכסים הפנימיים של צינורות האוורור (פלנצ'ים) סגורים באמצעות 4 ברגים לפחות
 6. אם במרחב המוגן מותקנת מערכת אוורור וסינון, בצע אחזקה תקופתית על פי הוראות היצרן
 7. הכן במרחב המוגן ערכת עזרה ראשונה, מטפה, אמצעי תקשורת ופנס

 ישנן הוראות נוספות אותן פרסם פיקוד העורף פרסם הנוגעות לתחזוקת הממ"ד וסביבתו:

 1. ודא כי אין מכלי גז בקרבת המרחב במוגן. באם הותקנו מכלי גז בקרבת במרחב דווח לנציג הרשות המקומית
 2. ודא כי אין חומרים דליקים בקרבתו המיידית של המרחב במוגן (כ-5 מטרים ממנו)
 3. אין לבצע את הפעולות הבאות בלא אישור של פיקוד העורף – העברה / הוספה / שינוי בקווי מים וביוב וכן הריסת קירות וחלקים אחרים במבנה
 4. אין לחתוך, לקדוח, לנסר, להרוס או לבצע שינוי כלשהו מרחב המוגן או בקירות המגן על הדלת. אלא אם כן נעשה הדבר על פי היתר בנייה תקף ומאושר ע"י פיקוד העורף
 5. אין לבצע קידוח או פריצת פתח בקירות המרחב המוגן
 6. אין בשום אופן לחפות את הקירות המרחב המוגן בחרסינות, קרמיקות או כל חומר אחר, אלא באישור פיקוד העורף
 7. כל פרטי המסגרות במרחב המוגן: דלתות, חלונות, פתחי חילוץ, סולמות וצינורות אוורור חייבים להיות מסומנים בתו תקן
 8. אין לפרק את הדלת או החלון מציריה
 9. אין להחליף את הדלת הבטיחותית ללא אישור פיקוד העורף
 10. אין להוסיף נקודות חשמל בממ"ד ללא אישור פיקוד העורף
 11. אם נוצר צורך בפירוק הדלת או החלון והטיפול בהם, הדבר ייעשה רק ע"י מסגריות מאושרות ע"י פיקוד העורף בלבד
 12. ודאו שאין שום חורים החודרים לעובי הקיר (כולל חורים המיועדים לתעלות ולמיזוג אוויר)
 13. ודאו אפשרות נוחה וקלה לפתיחת הדלת והחלון וסגירתם, גם לילדים וקשישים
 14. ודאו כי כל הצירים או המסילות משומנים או מגורזים היטב
 15. ודאו סגירה שלמה של הדלת -שימו לב כי דלת ממ"ד אטומה רק על ידי סיבוב נוסף של הידית ונעילת הדלת על ידי הצמדתה למשקוף.
 16. בדלתות מדגם ישן- ודאו את תקינות "הסף המתפרק" בתחתית הדלת ואטימותו
 17. ודאו האפשרות לפירוק קל ומהיר של דלתות העץ הפנימיות הצמודות לדלת הפלדה (בזמן חירום יש להסירן ולהשאירן מחוץ לממ"ד)

ההנחיות וההוראות המפורטות מתאימות גם למרחב מוגן קומתי (ממ"ק) ולמרחב מוגן מוסדי (ממ"מ).

את ערכת החירום מומלץ למקם בממ"ד.

לבתים שאין בהם ממ"ד, ממ"ק או מקלט זמין פיקוד העורף פירסם הנחיות כיצד יש לבחור ולהכין מרחב מוגן. כמו כן, לפניכם מדריך כיצד ניתן להוסיף ממ"ד לבניין קיים.

דף הפייסבוק של אתר אסונות   ספריית החירום הלאומית   ערוץ המסמכים של אתר אסונות