בשנים האחרונות ישנו ניסיון לבצע הסדרה של חלוקת הסמכויות והאחריות בין גופי ורשויות החירום השונים בישראל.

לפניכם טבלה המראה את חלוקת האחריות בין פיקוד העורף לבין משטרת ישראל בלבד בטיפול באירועי חירום שונים.

סוג האירוע

מקור לסמכות ולאחריות

מי אחראי לפיקוד ושליטה

מי אחראי על הנחיית האוכלוסייה?

מלחמה

חוק הג"א 1951

צה"ל/פקע"ר

פקע"ר אחראי על הדרכה, הכנה, ניהול שגרת החיים וההתגוננות

טרור בשטחי מדינת ישראל (למעט שטחים שבאחריות צה"ל)

החלטת ממשלה ב/5, 1974

משטרת ישראל

משטרת ישראל

טרור בשטחי מדינת ישראל (אשר באחריות צה"ל)

החלטת ממשלה ב/5, 1974

צה"ל/פקע"ר

צה"ל/פקע"ר

טרור בלתי קונבנציונלי (כימי וביולוגי)

החלטת ממשלה ב/48, 2002

משטרת ישראל אחראית לפיקוד ושליטה עפ"י החלטת "צוות ניהול משבר" של משרד הביטחון

משטרת ישראל בזירת האירוע בלבד

רדיולוגי

החלטת ממשלה ב/48, 2002

צה"ל

צה"ל/פקע"ר החל משלב המענה המיידי וזיהוי האירוע כרדיולוגי

סדר ציבורי

פקודת המשטרה, סעיף 3, 1971

משטרת ישראל

משטרת ישראל

אסון המוני

פקודת המשטרה, פרק 6, 2005

משטרת ישראל

משטרת ישראל

רעידת אדמה

החלטת ממשלה רעא"ד 2, 2010

פקודת המשטרה, סעיף 3, 1971

משטרת ישראל

משטרת ישראל

בנוסף, ישנם מסמכים רשמיים המפרטים את סמכויות הגופים:

דף הפייסבוק של אתר אסונות   ספריית החירום הלאומית   ערוץ המסמכים של אתר אסונות