קריסת מבנים הינה הסכנה הגדולה ביותר בזמן רעידות אדמה. רוב הזמן אנשים נמצאים בבית, בעבודה או במוסדות החינוך. אם בוחנים את רעידות האדמה החזקות שהתרחשו בעבר ניתן לראות כי הרוב העיקרי של  ההרוגים והנפגעים שהו בתוך מבנים בזמן הרעידה. בישראל, למרות היקפי הבנייה החדשה עדיין מרבית המבנים הם ישנים. על פי הערכות שונות כ-40% מהמבנים בישראל לא יעמדו ברעידת אדמה חזקה בישראל, כלומר כ-810,000 מבנים בסכנת קריסה.

נושא התקינה של מבנים לעמידות בפני רעידות אדמה בישראל הוא צעיר מאוד בהשוואה לרוב העולם המערבי שם ישנה תקינה מראשית המאה ה-20.

בשנת 1975 נכנס לתוקפו תו תקן ישראלי מספר 413 (ת"י 413) העוסק בתכן (תכנון) עמידות מבנים ברעידות אדמה. התקן עצמו מאוד טכני וכולל נוסחאות וחישובים למספר פרמטרים המשפיעים על עמידות מבנים, כמו תאוצת קרקע, קרבה לשבר גיאולוגי או למדרון וכן פרמטרים פיזיקליים רבים אחרים.

מבנים שנבנו לפני שנת 1980 נחשבים ככאלו שלא עומדים בת"י 413, ולכן יש לחזקם. בשנת 2005 מדינת ישראל פרסמה רשימת את תוכנית המתאר הארצית מספר 38 (תמ"א 38) העוסקת בחיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה. מטרת התוכנית היא לאפשר קבלת היתר בנייה לחיזוק המבנים ללא צורך בהגשת תוכניות מפורטות. מסביב לתמ"א 38 נבנתה מערכת תמרוצים כלכליים לעידוד ביצוע חיזוק המבנים, דרך שינויי חקיקה ותקינה. תמריצים אלה הינם הכרחיים מכיוון שחיזוק מבנה דורש השקעה כספית גבוהה, וביצוע חיזוק המבנה הוא וולונטרי ולא חובה ולכן צריך היה למצוא דרך לעודד ולתמרץ את האזרחים.

בניינים שקרסו בעקבות רעידת אדמה

בניינים שקרסו בעקבות רעידת אדמה

עד היום תמ"א 38 נחלה כישלון ביישומה, ומספר קטן מאוד של מבנים עבר חיזוק על פיה. כמו כן, התוכנית לא מעניקה כל תמריץ כלכלי לחיזוק מבני ציבור (כמו מתנ"סים, בתי ספר ובתי כנסת) וכן למבנים עם חומרים מסוכנים או למבני דיור ציבורי.

חיזוק המבנה היא הדרך הטובה ביותר להתכונן לרעידת אדמה וכן הצורה הטובה ביותר להפחית את כמות הנזק והנפגעים כתוצאה ממנה. במדינת ישראל לחיזוק המבנה ישנו יתרון נוסף והוא עמידות בפני ירי טילים. חיזוק המבנה יעלה את הסיכוי של המבנה לשרוד גל הדף כתוצאה מפיצוץ של טיל.

ישנן מספר חברות פרטיות בישראל העוסקות בייעוץ, ליווי ומימוש חיזוק המבנה וניתן למצוא אותן דרך מנועי החיפוש השונים.

להלן מספר קישורים העוסקים בת"י 413 ובתמ"א 38:

המשרד לאיכות הסביבה מפרסם באתר את בנק האכסלוגרמות (תאוצות הקרקע) של רעידות האדמה מישראל ומהעולם.

באפריל 2011 פורסמה כתבה ב-YNET בנושא "מפת ההרס: היכן בתים לא יעמדו ברעידת אדמה?".

דף הפייסבוק של אתר אסונות   ספריית החירום הלאומית   ערוץ המסמכים של אתר אסונות