מעלה מפה...

תאריך/שעה
תאריך(ים) - 25/07/2013
14:30-20:00

מיקום
המכון למחקרי ביטחון לאומי

קטגוריה(יות) אין קטגוריות


14:30 – התכנסות וכיבוד

15:00 – תא"ל (מיל.) מאיר אלרן, INSS  – דברי פתיחה

15:10 – חה"כ גלעד ארדן, השר להגנת העורף ושר התקשורת – מוכנות העורף – חזון ומדיניות

16:00— תא"ל (מיל.) אודי דקל, INSS – היבטי העורף בתפיסת הביטחון

16:20 – מר עוזי רובין, מרכז בגין-סאדאת – המערך הישראלי של הגנה אקטיבית נגד טילים

16:50 – הפסקה

17:10 – ד"ר אבי שפירא, יו"ר וועדת ההיגוי להיערכות לרעידת אדמה –  מדיניות ההיערכות הלאומית לרעידת אדמה

17:40 – מר אלכס אלטשולר, אונ' בן-גוריון בנגב ו INSS – מודל מחקרי חדש לניתוח עמדות ביחס לרעידת אדמה

18:00 – אל"מ (מיל.) אבי דוד, המשרד להגנת העורף – שילוב מערכות בהגנת העורף

18:20 – עו"ד צביה גרוס, יועצת משפטית למערכת הביטחון (לשעבר) – סוגיות משפטיות בנושא מערך הגנת העורף

18:40 – תא"ל (מיל.) מאיר אלרן, INSS – המענה לאיומים על החזית האזרחית: מאזן רב שנתי

19:00 – אלוף איל אייזנברג – מפקד פיקוד העורף: הערכת מצב הגנואחרים העוסקים בנושאת העורף

19:45 – אלוף (מיל.) עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי – סיכום

דף הפייסבוק של אתר אסונות   ספריית החירום הלאומית   ערוץ המסמכים של אתר אסונות