מעלה מפה...

תאריך/שעה
תאריך(ים) - 11/10/2018
14:00-18:00

מיקום
אוניברסיטת תל אביב

קטגוריה(יות) אין קטגוריות


בשנים האחרונות אנחנו חווים פריצת דרך טכנולוגית בתחומי הבינה המלאכותית והרובוטיקה ואת פוטנציאל ההשפעה האדירה שלהם על תעשיות ותחומים רבים. אנו עדים למאמצים לשילוב רובוטיקה ובינה מלאכותית (AI) לתמיכה בשלבים השונים של ניהול מצבי חירום לרבות בשלבי ההיערכות והמניעה, המענה, השיקום והבניה מחדש. היערכות ותגובה יעילים למתארי חירום מושתתים על מתן מענה יעיל לחוסר איזון אפשרי בין צרכים למשאבים, ולטכנולוגיות אלה פוטנציאל גבוה להעצמת היכולות של ארגוני החירום.

בתאריך 11.10.18 נקיים יום עיון ושיח שיתמקד בשילוב הנוכחי והעתידי של מערכות רובוטיקה ובינה מלאכותית בעולם המענה למתארי חירום לרבות בחינת האתגרים, היתרונות והסיכונים. במפגש יוצגו כלים ומערכות שפותחו ויושמו עד כה וכן פעילות מחקרית המבוצעת בניסיון להעמיק את הידע הקיים ולהוביל לפיתוחים אפשריים נוספים. יום העיון יכלול הרצאות של גורמי מפתח ומרצים מובילים בתחום.

נציגים מעולם התעשיה, מערכות החירום וחוקרים מהאקדמיה וממוסדות המחקר מוזמנים להציג בכנס, באמצעות הצגות פרונטליות ו/או פוסטרים, כלים/מערכות/מחקרים בכל הקשור לרובוטיקה ובינה מלאכותית בהיערכות ומענה לחירום, לרבות בתחומים הבאים:

 • מערכות בינה מלאכותית לניהול היערכות ומענה לאירועי חירום לרבות בתחומי:
 • מיפוי והערכות סיכונים
 • בניית תמונת מצב
 • טריאז'
 • תעדוף משאבים וסיוע
 • ניהול מידע
 • זיהוי מגמות ואיתור דפוסים
 • זיהוי שרשראות אירועים והתפתחותם (cascade events)
 • סיוע ותמיכה בתהליכי קבלת החלטות
 • אוטומציה של משימות או תפקידים
 • אתיקה ופרטיות בחירום

רובוטיקה ורובוטים לניהול היערכות ומענה לאירועי חירום לרבות בתחומי:

 • יישומים של מערכות רובוטיקה בתחום ההיערכות והמענה לחירום
 • שימוש ברחפנים בתגובה וניהול מצבי חירום
 • מיפוי נזקים ובניית תמונת מצב
 • לוגיסטיקה, לרבות העברת ותגבור משאבים
 • פינוי נפגעים
 • יחסי גומלין בין המגיבים הראשונים וגופי שליטה לבין מערכות רובוטיות
 • אתיקה, חקיקה ורגולציה
דף הפייסבוק של אתר אסונות   ספריית החירום הלאומית   ערוץ המסמכים של אתר אסונות