מעלה מפה...

תאריך/שעה
תאריך(ים) - 21/01/2015
16:00-18:00

מיקום
אוניברסיטת בן-גוריון

קטגוריה(יות) אין קטגוריות


הסמינר יתקיים בחדר הסמינרים של המחלקה לסוציולוגיה – חדר 348 בבניין 72 (קומת הקרקע).

בהרצאה יבחנו היחסים המורכבים בין פעילות רפואית הומניטרית, סינגור על זכויות אדם ואקטיביזם פוליטי, דרך ניתוח הפעילות של שתי המרפאות שמפעילה עמותת רופאים לזכויות אדם: מרפאה ניידת בשטחים ומרפאה פתוחה עבור חסרי מעמד בישראל. המחקר עשה שימוש במתודולוגיות איכותניות (ניתוח שיח וראיונות עומק) בכדי לבחון איך חברי ועובדי הארגון מגשרים ומתמודדים עם
המתחים בין פעילות רפואית הומניטרית, שיח של זכויות אדם ואקטיביזם פוליטי.

דף הפייסבוק של אתר אסונות   ספריית החירום הלאומית   ערוץ המסמכים של אתר אסונות