מעלה מפה...

תאריך/שעה
תאריך(ים) - 04/01/2015
17:30-21:00

מיקום
אוניברסיטת בר-אילן

קטגוריה(יות) אין קטגוריות


לאתר הכנס ולרישום, לחצו כאן.

תוכנית הכנס:

17:30 התכנסות וכיבוד קל

18:00 פתיחה וברכות
ד"ר אורי שוויד, יו"ר הקהילה וחבר הנהלת האגודה הסוציולוגית הישראלית. המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,

אוניברסיטת בן-גוריון
פרופ' אורן הרמן, ראש התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בר-אילן

18:10 יו"ר, ד"ר אורי שוויד

מושב ראשון: אפיסטמולוגיה של טכנולוגיות: בין סיכון לאי ודאות

אורי פריימן, Techno-Politics and the Techno-Epistemology Framework,

(התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בר-אילן)
חגית קיסר, מבט העל האזרחי: צילום אויר עצמאי בסביבה עירונית משוסעת,

(המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון)
רוני בלנק-גומל, סיכון כרשת: על התפתחות המחלוקת המדעית סביב חוקי קסדות אופניים,

(המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת מקגיל)

ד"ר ורד מלכה, מקומו של יישום הוואטסאפ בחייהם של אזרחים באיזורי סיכון במהלך מבצע 'צוק איתן',

(החוג לתקשורת, מכללת עמק יזרעאל)

מגיב: פרופ' נדב דוידוביץ, המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן-גוריון

19:45 הפסקה

20:00 מושב שני: הרצאת אורחת

ד"ר מיכל גבעוני, STS ותיאוריה פוליטית: המקרה של מיפוי אסונות. המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון

מגיב: ד"ר בועז מילר, התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בר-אילן

דברי סיכום

דף הפייסבוק של אתר אסונות   ספריית החירום הלאומית   ערוץ המסמכים של אתר אסונות