ישנם מספר משרדי ממשלה וביניהם משרד הבריאות, איכות הסביבה, הפנים והתקשורת, אשר להם תפקיד חשוב במצבי חירום ואסון בישראל:

משרד הבריאות

האגף לשעת חירום במשרד הבריאות מגדיר את המדיניות הלאומית למצבי חירום ואסון, מכין את מערך שירותי הבריאות השונים לקליטה ולטיפול בנפגעים קונבנציונליים ובלתי-קונבנציונליים. כמו כן, האגף דואג לכך כי האמצעים הנדרשים לצוותי הרפואה ולבתי החולים יהיו במקום ובזמן הנכון. למשרד הבריאות ישנם שני תפקידים נוספים בזמן מצבי חירום וכן בהיערכות אליהם.  המשרד אחראי על הגדרה ועל ליישום המדיניות והתפיסה הלאומית למצבי חירום ואסון.  והשני, אחראי לתרגל את המערכות ברמות השונות במשותף לתרחישים הרלוונטיים.

המשרד לאיכות הסביבה

המשרד לאיכות הסביבה אחראי על גילוי וזיהוי חומרים מסוכנים באירועי חירום ואסון, וכן בניית מודל סיכונים והתפשטות של החומר. ניידות איכות הסביבה (איכ"ס) נמצאות בכוננות ובפריסה ארצית ונקראות לאירועים אשר בהם יש חשש, חשד או הוכחה לשימוש בחומ"ס.

משרד הפנים

תחת המשרד נמצא המנהל לשירותי חירום המסייע לרשויות המקומיות להיערך לשעת חירום, הן בהיבט ההצטיידות וההתארגנות והן בהדרכת עובדי הרשות לפעולה בשעת חרום. כמו כן, תחת המשרד נמצאת הרשות העליונה לפינוי, סעד ולטיפול בחללים (פס"ח) בשעת חירום. הרשות פועלת בשעת חירום במסגרת מל"ח (משק לשעת חירום) ומיוצגים בה משרדי ממשלה, צה"ל/פקע"ר, משטרת ישראל, המרכז לשלטון מקומי וגופים נוספים. תפקידי הרשות בחירום הם הפעלת תוכנית לטיפול חסרי קורת גג, סיוע לרשות המקומית במתן ציוד לחסרי קורת גג באיזור האסון, יצירת תמונת מצב חללים ברמה הלאומית, הנחיית הרשויות המקומיות לפתיחת מרכזי פינוי, שהייה, קליטה ותחנות ריכוז חללים.הרשות הוקמת עפ"י החלטת ממשלה 515 בשנת 1960.

משרד התקשורת

הבטחת רציפות הפעולה התקינה של תשתיות ושירותי התקשורת החיוניים, על מנת לאפשר את תפקודן של המערכות והתשתיות החיוניות. עיקר פעילות המשרד היא דרך אסדרת (רגולציה) היערכות ומוכנות שירותי ותשתיות התקשורת החיוניים בארבעה תחומים – תשתיות ושירותי תקשורת, משק לשעת חירום, הגנה בסייבר ופיתרון קונפליקטים בספקטרום האלקטרומגנטי. בנוסף המשרד עוסק בהנחיית, תיאום והכוונת כלל פעילות מערך התקשורת.

דף הפייסבוק של אתר אסונות   ספריית החירום הלאומית   ערוץ המסמכים של אתר אסונות