מקום המדינה הכנסת וממשלת ישראל חוקקו חוקים ותקנות רבים העוסקים במצבי חירום, כוחות ההצלה, אסונות, גיוס, כ"א בחירום, פיצויים וכד'.

עמוד זה מנסה לרכז את כלל החוקים, התקנות והצעות החוק העוסקות בתחומים אלה.

רשימת החוקים מסדורת על פי שנה, לחיצה על שם החוק/התקנה תפתח את הקובץ המתאים.

 

חוקים, תקנות והצעות חוק

שנהשם החוק/התקנה
1945תקנות ההגנה (שעת-חירום)
1948פקודת סדרי השלטון והמשפט
1949חוק למניעת שריפות בשדות
1950חוק מד"א (מעודכן)
1951חוק ההתגוננות האזרחית
1957חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות
1959חוק שירותי הכבאות
1967חוק שירות עבודה בשעת חירום 
1971פקודת המשטרה (נוסח חדש) 
1979חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים)
1986חוק שירות ביטחון (נוסח משולב)
1987חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל 
1993חוק החומרים המסוכנים 
2001חוק יסוד הממשלה
2001חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל
2005חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור
2005חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)
2006חוק הגנה על עובדים בשעת חירום
2006חוק הקרינה הבלתי מייננת
2010תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית)
2011תזכיר חוק הערכות העורף לשעת חירום
2011הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע
2012חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה
2013חוק לתיקון פקודת העיריות – סיוע הדדי בין רשויות מקומיות במצבי חירום
דף הפייסבוק של אתר אסונות   ספריית החירום הלאומית   ערוץ המסמכים של אתר אסונות