במפה הבאה מוצגות 30 רעידות האדמה האחרונות שהתרחשו באיזורינו.

כל עיגול מסמן מוקד של רעידת אדמה עליו ניתן ללחוץ ולקבל פרטים נוספים. מצד ימין ניתן לראות רשימה טקסטואלית של כל הרעידות המופיעות על המפה.

השירות ניתן ע"י המכון הגיאופיסי לישראל.

דף הפייסבוק של אתר אסונות   ספריית החירום הלאומית   ערוץ המסמכים של אתר אסונות