אחד הגורמים המשפיעים ביותר על רמת הסיכון הסייסמי באתר נתון הוא התגובה המקומית של הקרקע לגלים הסיסמיים העוברים דרכה אל פני השטח.

התופעה האחראית להגברת התנועה בפני השטח היא לכידת גלים סיסמיים בשכבות הקרקע העליונות, כתוצאה מהבדלי אימפדנס סיסמי בין שכבות קרקע רכה לבין הסלע בבסיסם. התאבכות בין הגלים לכודים בשכבות הקרקע גורמת לתבניות תהודה, שצורתן והתדר שלהן נקבעות על ידי תכונות גיאומטריות ומכאניות של תת הקרקע. פונקצית תגובת האתר מתארת את מידת ההגברה של תנודות בפני השטח לעומת התנודות שהיו מתפתחות אילו פני השטח היו סלע קשה (הטקסט נלקח מהאתר של המכון הגיאופיסי).

לפניכם מפה של איזורים בהם נבדקה תגובת האתר על ידי המכון הגיאופיסי לישראל. ניתן להקיש על איזור מסויים על מנת לקבל נתונים נוספים.

דף הפייסבוק של אתר אסונות   ספריית החירום הלאומית   ערוץ המסמכים של אתר אסונות