מחשבון לחישוב הבדלי גודל וחוזק של רעידות אדמה

עוצמה של רעידה 1:

[טווח בין (3-) - 10]
עוצמה של רעידה 2:

[טווח בין (3-) - 10]

  

הפרש עוצמה:

רעידת אדמה בעוצמה היא פי גדולה יותר מאשר רעידת אדמה בעוצמה על הסייסמוגרמה, אבל היא פי חזקה יותר (שחרור אנרגיה).

קוד המחשבון נלקח מאתר השירות הגיאולוגי האמריקאי (USGS)